20% Lentekorting – kortingscode: LENTE

XXL Fotobehang (Kamer van Koophandel: n.i.v.), hierna te noemen XXL Compleet B.V. , verleent u hierbij toegang tot www.xxlfotobehang.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. XXL Compleet B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
XXL Compleet spant zich in om de inhoud van www.xxlfotobehang.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op www.xxlfotobehang.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van XXL Compleet.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.xxlfotobehang.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met XXL Compleet. Voor op www.xxlfotobehang.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan XXL Compleet nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
De afbeeldingen komen van externe bronnen. Bij doorverkoop gelden de copyright rechten voor de koper. Het is niet toegestaan ons beeldmateriaal van xxlfotobehang.nl publiekelijk te vertonen. Dit geldt ook voor reproductie, kopieëren, dupliceren of ander materiaal afgebeeld op deze pagina te gebruiken voor commerciële doeleinde. Als u , de klant , onzeker bent over de geldigheid van de auteursrechten in verband met de afbeeldingen op deze website raden wij u aan u te onthouden van het aankopen van een XXL Fotobehang product als last van het auteursrecht zal zijn met de klant.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij XXL Compleet en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van XXL Compleet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.